Chantaje e intimidación

Fernando Gómez Pomar.

1990 Working paper, Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra