Comentário ao novo Regulamento da CMVM sobre produtos financeiros complexos

Manuel Cordeiro Ferreira, Catarina Gonçalves de Oliveira.

2013 Actualidad Jurídica Uría Menéndez, n.º 35