Comentário ao novo Regulamento da CMVM sobre produtos financeiros complexos

Catarina Gonçalves de Oliveira, Manuel Cordeiro Ferreira.

2013 Actualidad Jurídica Uría Menéndez, n.º 35