O novo Código de Governo das Sociedades da CMVM

Joana Torres Ereio.

2014 Actualidad Jurídica Uría Menéndez, n.º 37