O equity crowdfunding e os meios alternativos de financiamento

Frederico Romano Colaço, Ana Sá Couto.

2015 Actualidad Jurídica Uría Menéndez, n.º 39