O equity crowdfunding e os meios alternativos de financiamento

Ana Sá Couto, Frederico Romano Colaço.

2015 Actualidad Jurídica Uría Menéndez, n.º 39