O (novo) código de governo das sociedades

Ana Sá Couto.

2018 Actualidad Jurídica Uría Menéndez, n.º 48